Monumentenfederatie | Noord-Brabant

Diner Pensant 17 november 2011

Terugblik op het Diner Pensant in Oranjeboombrouwerij te Breda op 17 november 2011

Dwarsverbanden leggen en samenwerking verbeteren. Een mooie aanleiding voor de Monumentenfederatie Noord-Brabant om van elke aangesloten organisatie en de Brabantse culturele instellingen een aantal medewerkers uit te nodigen voor een diner pensant.

Lokatie was het onlangs geheel in stijl gerestaureerde kantoor van de Oranjeboombrouwerij ‘Drie Hoefijzers’ in Breda. Na een rondleiding gingen allen aan tafel. Gespreksleider was de directeur van Erfgoed Brabant, Patrick Timmermans, die met een aantal prikkelende stellingen de deelnemers uit de tent lokte.

Want met een groene strook papier naast je bord was je ‘voor’ de stelling en ‘tegen’ als je strook rood was.

Actueel