Monumentenfederatie | Noord-Brabant

Thema 2013: herbestemming

Herbestemming is in 2013 hét centrale onderwerp voor de activiteiten van de Monumentenfederatie Noord-Brabant. De tijd van ongebreideld bouwen en van nieuwe grootschalige ontwikkelingen is definitief voorbij. Groei, uitbreiding en nieuwbouw maken plaats voor renovatie, hergebruik en herbestemming.

Dit betekent een trendbreuk in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en vraagt om een nieuwe denk- en werkwijze. Herbestemming staat inmiddels als dé opgave voor de komende jaren op de agenda van de vastgoedwereld, van de erfgoedsector en van de ontwerpers. Economische waardevermeerdering van hergebruik en herbestemming zijn de nieuwe topics in hervonden samenwerkingsverbanden.

Herbestemming is niet nieuw want een deel van ons erfgoed is het resultaat van aanpassingen en herbestemmingen in het verleden. De provinciale en lokale politiek moet overtuigd worden van de urgentie en het belang van herbestemmen en hergebruik van karakteristieke architectuur, omdat die ook een rol speelt in het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en het behoud van vitaliteit en identiteit van dorpen en steden. De Monumentenfederatie Noord-Brabant gaat zich hier in 2013 sterk voor maken.

Erfoedcafés
Dat doen we door de vier erfgoedcafés van 2013 rond het thema van herbestemming te organiseren. Er worden sprekers uitgenodigd die de discussie met een betrokken publiek op gang brengen en daarbij de controverse niet schuwen. We betrekken er lokale politieke vertegenwoordigers bij.

Actueel