Monumentenfederatie | Noord-Brabant

Tweede Erfgoedcafé succesvol

Op 17 februari jl. vond in het Audax Textielmuseum in Tilburg het tweede Erfgoedcafé van de Monumentenfederatie Noord-Brabant plaats. Zo'n 65 mensen waren aanwezig bij de presentatie van Tamara van Lanen, werkzaam bij de Provincie Noord-Brabant als projectleider 'grote cultuurhistorische complexen': landgoederen, kloosters, industrieel erfgoed en militaire complexen.

De reacties van het publiek waren positief kritisch. Er werd geopperd de nieuwe strategie van de Provincie aangaande investeren in grote cultuurhistorische complexen met name over het voetlicht te brengen bij de gemeenten in de provincie.

Het volgende Erfgoedcafé zal plaats vinden op donderdag 19 mei 2011. Over tijdstip, locatie en onderwerp wordt u tijdig geïnformeerd.

Actueel