Monumentenfederatie | Noord-Brabant

Verslag erfgoedcafé 17 september 2013

In het hervormde kerkje van Ravenstein sprak Léon van Liebergen tijdens een druk bezocht Erfgoedcafé over Sloop van kerken in kleine kernen. Tussen opbouw en afbraak. Lange tijd heeft het Land van Ravenstein als toevluchtoord voor kloosterorden en katholieken uit de Republiek gefunctioneerd.

Nergens in Nederland zijn dan ook zoveel kerken en kloosters gesticht als in Oost-Brabant. In het verlengde daarvan zijn kerksluitingen nergens in Nederland zo voelbaar als in Oost-Brabant en zijn creatieve oplossingen noodzakelijk. Met veel mooie beelden liet Léon van Liebergen zien hoe deze bijzondere historische situatie in verschillende plaatsen leidde tot cultuurhistorisch waardevolle en bijzondere dorpsgezichten met kloosters en kerken op korte afstand van elkaar.

Daarnaast passeerden voorbeelden van herbestemming tot museum, boekhandel, hotel en woningen de revu. Vervolgens werd de vraag opgeworpen waarom we kerken zouden herbestemmen? Laten vervallen tot ruïne is ook een optie, kijk maar naar de prachtige voorbeelden in Batenburg, Dongen en Ammersoyen die als ruïne in stand gehouden worden.

Actueel