Monumentenfederatie | Noord-Brabant

Winnaar Monumentenprijs 2012

De Brabantse Monumentenprijs 2012 wordt toegekend aan:Voormalig ziekenhuis Joannes de Deo in ’s-Hertogenbosch.

Joannes de Deo is een mooi voorbeeld van een monument dat roerige tijden doorstond door de inzet van bevlogen bewoners. Eind jaren ’70 werd dit voormalige Bossche ziekenhuis door een kraakactie gered van dreigende sloop en kreeg het een nieuw leven als huisvesting voor jongeren. Tot op de dag van vandaag wordt “De Paap”, zoals het complex in de volksmond wordt genoemd, door de bewoners met liefde en zorg in stand gehouden. Ook bij de verbouwing tot wooneenheden in 1989 zetten de bewoners zich in voor het behoud van het pand in de oorspronkelijke staat.

Hierdoor ademt dit voormalige ziekenhuis ondanks haar nieuwe bestemming nog steeds de sfeer van vroegere tijden.

Twee monumenten verdienen een eervolle vermelding:

De Stedelijke Godshuizen, Geertruidenberg

Bij de Stedelijke Godshuizen is op meerdere manieren sprake van zorgvuldige instandhouding. Zowel het statige gebouw uit 1778, als de oorspronkelijke doelstelling, de huisvesting van ouderen, bleven eeuwenlang behouden. Ook oude bestuurlijke tradities leven bij deze instelling tot op de dag van vandaag voort. Het gebouw is meerdere malen aangepast aan de eisen van de tijd, maar steeds gebeurde dit met respect voor de bijzondere bouwhistorische kwaliteiten en oorspronkelijke detaillering. Daardoor vormen ‘De Stedelijke Godshuizen’, tezamen met de openbaar toegankelijke binnentuin, nog altijd een bijzonder sfeervol complex in de historische kern van Geertruidenberg.

Apotheek De Eenhoorn, ’s-Hertogenbosch

De Eenhoorn verdient een bijzondere vermelding als een zeer geslaagd voorbeeld van aanpassing van een apotheek aan nieuwe tijden, waarbij respect is getoond voor het monumentale middeleeuwse pand, de 19e-eeuwse winkelpui en het authentieke interieur. Bijzondere waardering gaat uit naar het feit dat de huidige eigenaar er in is geslaagd vele waardevolle interieurelementen te behouden en ze tevens een functie te geven in een eigentijdse apotheek.

Actueel