Monumentenfederatie | Noord-Brabant

Organisatie

De Monumentenfederatie Noord-Brabant is de provinciale koepel van 10 wakkere vrijwilligersorganisaties op het gebied van Erfgoed & Monumenten.

De Monumentenfederatie is opgericht in 1979 en heeft als doel het beschermen van monumenten in de provincie Noord-Brabant en het bevorderen van belangstelling en betrokkenheid van onze inwoners. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een provinciale koepel van vrijwilligersorganisaties die zich Brabantbreed inzetten voor Erfgoed en Monumenten.

De Monumentenfederatie behoort tot de provinciale Basis Infrastructuur Monumenten in het Uitvoeringsprogramma Erfgoed.

Het lidmaatschap van de Monumentenfederatie staat open voor alle vrijwilligersorganisaties die Brabantbreed betrokken zijn bij de zorg voor en instandhouding van Erfgoed en Monumenten.

De aangesloten organisaties hebben allen een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de Monumentenfederatie:

  •    Brabants Heem
  •    Bond Heemschut
  •    Stichting Brabantbeeld
  •    Molenstichting Noord-Brabant
  •    Stichting de Brabantse Boerderij
  •    BrIE – Stichting Brabants Industrieel Erfgoed
  •    Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen
  •    Het Noord-Brabants Genootschap – Archeologische sectie
  •    Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen Noord-Brabant en Limburg
  •    Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Kempen en Peel

De Monumentenfederatie beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk in en buiten het Monumentenveld en over (lokale) bestuurlijke contacten. Het netwerk staat ten dienste van de aangesloten organisaties.

Actueel