Monumentenfederatie | Noord-Brabant

Welkom bij de Monumentenfederatie Noord-Brabant

De Monumentenfederatie Noord-Brabant is de provinciale koepel van 10 wakkere vrijwilligersorganisaties op het gebied van Erfgoed & Monumenten.

De Monumentenfederatie is opgericht in 1979 en heeft als doel het beschermen van monumenten in de provincie Noord-Brabant en het bevorderen van belangstelling en betrokkenheid van onze inwoners. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een provinciale koepel van vrijwilligersorganisaties die zich Brabantbreed inzetten voor Erfgoed en Monumenten.

De Monumentenfederatie behoort tot de provinciale Basis Infrastructuur Monumenten in het Uitvoeringsprogramma Erfgoed. Het lidmaatschap van de Monumentenfederatie staat open voor alle vrijwilligersorganisaties die Brabantbreed betrokken zijn bij de zorg voor en instandhouding van Erfgoed en Monumenten.

Erfgoed cafe
De Erfgoedcafes zijn het discussieplatform over het Brabants Erfgoed en zijn voor alle belangstellenden vrij toegankelijk
Lees meer >>

Erfgoed prijs
Het onder de aandacht brengen van het Brabantse monumentale erfgoed in het algemeen en het belonen van geslaagde initiatieven.
Lees meer >>

Actueel

De activiteiten van Erfgoedplein Brabant


De Monumentenfederatie beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk in en buiten het Monumentenveld en over (lokale) bestuurlijke contacten.