Erfgoedprijs | Noord-Brabant

De Brabantse Monumentenprijs

De Brabantse Monumentenprijs - Aandacht, voorbeeld, initiatief

De Brabantse Monumentenprijs wordt sinds 1988 jaarlijks uitgereikt. Doel van de prijs is het onder de aandacht brengen van het Brabantse monumentale erfgoed in het algemeen en het belonen van geslaagde initiatieven op gebied van beheer en behoud van monumenten in het bijzonder. De prijs hoopt een bijdrage te leveren aan een positief klimaat voor behoud van kwetsbare monumenten. Daarnaast worden initiatieven met betrekking tot restauratie van verwaarloosde en herbestemming van leegstaande monumenten in de provincie Noord-Brabant gestimuleerd.

Aangezien Brabant een zeer uitgebreid en gevarieerd monumentaal erfgoed kent, wordt jaarlijks een nieuw thema vastgesteld om steeds andere facetten van beheer en behoud voor een breder publiek zichtbaar te maken. Alle ingezonden monumenten worden beoordeeld door een vakkundige jury.

De verschillende thema's

Onderstaand vindt u een overzicht van thema’s van de voorgaande jaren.

2012    Gebouwen voor gezondheidszorg
2011    Gebouwen tot vermaak
2010    Monumentale schoolgebouwen
2009    Reclames aan de straat
2008    Restanten van verdwenen religieuze gebouwen met een nieuwe functie
2007    Oude winkelpanden van voor 1950
2006    Voormalige raadhuizen, die een nieuwe functie hebben gekregen
2005    Oorspronkelijke muurschilderingen in religieuze gebouwen
2004    Vestingwerken
2003    Historische tuinen en parken
2002    Veldkapellen en andere religieuze monumentjes
2001    Waterbouwkundige werken
2000    Cultuurhistorische begraafplaatsen
1999    Monumentale woonhuizen met oorspronkelijk interieur
1998    Historische waardevolle boerderijen
1997    Historische buitenplaatsen
1996    Historische klinker- en kleiwegen
1995    Industriële gebouwen met een n ieuwe functie
1994    Voormalige religieuze gebouwen met een nieuwe functie
1993    Historische stads- en dorpspleinen
1992    Geen prijs uitgereikt
1991    Boerderijen met een nieuwe functie
1990    Sociale woningbouwcomplexen
1989    Wind- en watermolens
1988    Beeldbepalende gebouwen     

De Brabantse Monumentenprijs

Onderstaand vindt u een overzicht van jury rapporten van de voorgaande jaren.

  - Juryrapport 2012 (PDF)
  - Juryrapport 2011 (PDF)
  - Juryrapport 2010 (PDF)
  - Juryrapport 2009 (PDF)
  - Juryrapport 2008 (PDF)
  - Juryrapport 2007 (PDF)
  - Juryrapport 2006 (PDF)

Actueel